یک کارگر ایرانی، در گرامیداشت روز کارگر به اتهام  اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد

سجاد شکری به علت شرکت در مراسم روز جهانی کارگر که در سال ۹۸ مقابل مجلس برگزار شده بود، به «اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گزارشی در این باره نوشت:  سجاد شکری کارگری که ۶ اوت توسط دو خودروی امنیتی متعلق به اطلاعات سپاه در خیابان دوازده فروردین حوالی خیابان انقلاب تهران بازداشت شده بود از جانب قوه قضائیه به علت شرکت در روز جهانی کارگر در سال ۹۸ مقابل مجلس به «اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» متهم شده و بازپرس پرونده نیز برای او وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

بر اساس این گزارش او ۱۰ روز اول بازداشت خود را در بند ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه گذراند و بعد به اندرزگاه ۴ منتقل شد.