فساد و ظلم‌های جمهوری اسلامی، مردم را نسبت به اصل دین اسلام نیز بدبین کرده است.

 

یک دیدگاه

  1. چه انتظاری باید داشت نادرستی و دروغ و نسل کشی انسان های بی گناه(ایرانی) را تا کی می توان به مردم ایران که میراث دار فرهنگ پاک وزیبای رزتشت هستند قالب کرد آن هم در قرن ۲۱ و با این همه تکنولوژی در اروپا رهبرانشان می توانند با نادرستی زندگی کنند و زندگی ایرانی ها و بقیه دنیا را هم به گند بکشند ولی آن رویا وآرزوی زندگی درست و پاک را هرگز نمی توانند از مردم باوجدان دنیا
    به خصوص ایران بگیرند

Comments are closed.