یک گزارش تحقیقاتی در بریتانیا: نهاد امنستی اینترنشنال، با تسلط فلسطینیان، نهادی ضد یهودی شده است

نهادی با نام “امنستی اینترنشنال” به مفهوم عفو بین المللی که ظاهرا هدف و رسالت آن دفاع از حقوق انسانی در سراسر جهان است، و از شهرت و اعتبار بسیار برخوردار می باشد، در واقع به یک وسیله برای پیشبرد هدف های سازمان های ترور فلسطینی علیه اسرائیل و همچنین تشویق پدیده های یهودی ستیزی مبدل شده است – این فشردۀ یک گزارش تحقیقاتی است که امروز (دوشنبه) در بریتانیا انتشار یافت و از جمله در آن گفته شده است که امنستی اینترنشنال از فعالیت گروه ضد اسرائیلی بی دی اس که هدف آن پیشبرد تحریم های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و هنری علیه اسرائیل است جانبداری می کند.

رهبر حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین Jeremy Corbin که پس از شکست در انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام کناره گیری کرده، یک عنصر یهودستیز و ضد اسرائیلی تلقی شده که با سازمان های ترور فلسطینی دوستی دارد. بریتانیا برای گروه بی دی اس که بزرگترین نهاد ضد اسرائیلی شناخته شده، مرکز فعالیت در اروپا محسوب می شود.

در گزارشی که در بریتانیا انتشار یافت، از جمله آمده است که معاون بخش خاورمیانه ای امنستی اینترنشنال، پیشتر عضو یک سازمان فلسطینی بوده که از ترور علیه اسرائیل جانبداری می کند. او بارها اسرائیل را به نسل کشی علیه فلسطینیان و پاکسازی نژادی متهم ساخته، امری که نه تنها کاملا بی اساس است، بلکه در مقایسه با کشورهای دور و نزدیک، اسرائیل انسانی ترین رفتارها را با فلسطینیان دارد – و این در حالی که برخی از رهبران فلسطینی، علنا از نابودی اسرائیل سخن می گویند و تروریست های فلسطینی شنیع ترین جنایات را علیه شهروندان غیرنظامی اسرائیل مرتکب شده اند.

گزارش مربوط به فعالیت های ضد اسرائیلی و حتی یهود ستیزانه امنستی اینترنشنال، از جانب سازمانی با نام Jewish Human انتشار یافته و توسط پروفسور دیوید کولیار مورد تحقیق قرار گرفته است. 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در سال های اخیر، شماری از افراد فلسطینی توانسته اند به سازمان عفو بین الملل رخنه کرده و بر پست های مهم آن مسلط شوند و از این رو دیده می شود که این سازمان حقوق بشری، رفتارهای اسرائیل را به ویژه زیر ذره بین قرار داده است.