ییلدریم نخست وزیر یهودستیز ترکیه: پیروزی اسرائیل در یورویژن تقلبی بوده است

 

در انتخابات عمومی ترکیه، معلوم می شود که گروه رجب طیب اردوغان بسیار نگران و متشنج است، زیرا مرتبا ادعاهای عجیب و غریب مطرح می سازد و طبق معمول، اسرائیل دیوار کوتاه محسوب می شود و بخش عظیمی از حملات تبلیغاتی در داخل ترکیه را متوجه اسرائیل می سازند.

پس از یک رشته ادعاهای تمسخرانگیز خود اردوغان علیه اسرائیل، و رقبای انتخاباتی او که ادعا می کنند اردوغان با اسرائیل تبانی کرده، حالا نوبت ییلدریم نخست وزیر ترکیه است که ادعا می کند پیروزی اسرائیل در مسابقه بهترین ترانه سال، موسوم به یورو ویژن، اسرائیل با تقلب و جعل توانسته است مقام اول را به دست آورد. ادعای دیگری نمی توانند مطرح کنند و حالا به پروپاچه یک مسابقه موسیقی علیه اسرائیل پیچیده

اند.