۱۵۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، از بادین خواستند به برجام باز گردد

در واکنش به تلاش های جمهوریخواهان برای جلوگیری از بازگشت دولت آینده جو بایدن رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده به برجام، ۱۵۰ تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده با امضای یک نامه سرگشاده، از رئیس جمهور آینده خواستار شدند هرچه زودتر به برجام باز گردد.

جو بایدن روز بیستم ژانویه، کمتر از یک ماه دیگر، پس از ادای سوگند وفاداری، رسما مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست خواهد گرفت. او در جریان کارزار انتخاباتی گفته بود که یکی از اقداماتش بازگشت به برجام خواهد بود. ولی جمهوریخواهان مرتبا می کوشند در راه اجرای این وعده بایدن، به ایجاد موانع بپردازند.

اعضای مجلس نمایندگان که این نامه را امضا کرده اند، ضمن شادباش پیروزی جو بایدن، از نیت وی برای آن چه که “بازگرداندن ایالات متحده به صحنه بین المللی” نامیده اند، تقدیر کرده اند.

از دیدگاه نمایندگانی که این نامه را امضا کرده اند، عملکرد دولت پرزیدنت ترامپ در وارد آوردن فشار حداکثری بر رژیم ایران درست نبوده و نتیجه مورد انتظار را نداده است.

پرزیدنت ترامپ بر این باور است که با وارد آوردن فشار حداکثری و گسترده تر ساختن تحریم ها علیه رژیم ایران، عملیات فتنه گرانه آن و رفتارهایی چون ادامه تلاش برای ساخت بمب هسته ای، ادامه برنامه های موشکی و ادامه کمک به سازمان های ترور محدود می شود.

آشنایان امور خاورمیانه، با رد دیدگاه دموکرات های ایالات متحده، می گویند که سیاست فشار حداکثری بسیار موثر بوده و آثار آن در همه زمینه ها دیده می شود و اگر ادامه یابد، رژیم ایران را به پای میز مذاکرات خواهد کشید.

جمهوریخواهان در هفته هایی که تا پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ باقی مانده، می کوشند تدابیری را به اجرا گذارند که جو بایدن پس از آغاز ریاست جمهوری خود نتواند تحریم ها را به طور کامل بردارد.

در صورتی که سنای آمریکا همچنان در تسلط جمهوریخواهان باقی بماند، بازگشت بایدن به برجام دشوارتر خواهد شد. سرنوشت اکثریت در سنا، به نتایج انتخاباتی بستگی دارد که هفته اول ماه ژانویه (کمتر از دو هفته دیگر) باید در مورد دو کرسی که به دور دوم انتخابات کشیده شده، مشخصی گردد. در حال حاضر، جمهوریخواهان در سنا اکثریت دارند، ولی اگر این دو کرسی را از دست بدهند، این نهاد پرقدرت آمریکایی نیز به تسلط دموکرات ها در خواهد آمد، که هم اکنون در مجلس نمایندگان نیز از اکثریت برخوردار هستند.