۱۵ تن از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی پس از گرامیداشت یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توبیخ و اخراج شدند

۱۵ تن از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که به پاسداشت قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه،  مراسم یادبود برگزار کرده بودند، توبیخ و اخراج شدند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  دلیل  اخراج آنان را  “غیرقانونی” بودن مراسم عنوان کرد و گفت:  کمیته انضباطی این دانشگاه  برای  کمک به سالم نگه داشتن محیط آموزشی و پژوهشی برای این دانشجویان این حکم را  صادر کرده است.

هواپیمایی اوکراینی دی ماه سال گذشته در اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و بر اثر آن ۱۴۶ ایرانی و ۶۱ کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، به‌ اضافه ۱۱ اوکراینی و نیز شماری اتباع دیگر کشورها کشته شدند.

ستاد کل نیروهای مسلح پس از سه روز انکار مسئولیت این رخداد را بر عهده گرفت.

پس از این حادثه ،اعتراضاتی در چندین شهر ایران  برگزار شد و نیروهای امنیتی  قوه قضائیه، صدها تن را  در ارتباط با این اعتراضات، بازداشت و برای محاکمه  به قوه قضائیه تحویل دادند.

مقامات رژیم ایران  تاکنون هیچ گزارشی درباره رسیدگی به آمران و مقصران پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده‌اند، ضمن آن‌که تا امروز نیز ایران از تحویل جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی آن به فرانسه و یا اوکراین خودداری کرده است.