۸۰ درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران عمدا نابود شده است

محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس محیط‌زیست، در این باره گفت۸۰ درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران طی ۴۰ سال اخیر عمدا نابود شده و از بین رفته است.

او در ادامه افزود:  نیمی از این نابودی‌ها در سی سال گذشته رخ داده است.

محبوب‌فر گفت: «سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگل‌ها در کشور نابود می‌شوند. بخشی از تخریب جنگل‌ها به صورت آتش‌سوزی و بخشی دیگر هم جنگل‌تراشی است، زیرا چوب مرغوب جنگل‌های کشور به خارج صادر می‌شود».

محبوب فر در ادامه تاکید کرد کسی با قاچاقچیان چوب مقابله نمی‌کند. او در ادامه گفت:   خاک مرغوب جنگل‌های ایران نیز «به مبلغ ناچیز» به فروش می‌رسد.

او افزود:  تخریب جنگل‌ها منجر به تشدید آلودگی هوا و فروش خاک حاصلخیز جنگل نیز منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری خواهد شد.

پیشتر نیز اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران از فروش خاک جنگل‌های شمال به قیمت کیلویی ۵ هزار تومان در میدان ونک تهران خبر داده بود.

گفته بود، خاک جنگل را کیلویی پنج هزار تومان در میدان ونک تهران به فروش رساندند، «منابع طبیعی قابل وقف نیست».

در همین حال احمد امیرابراهیمی کارشناس حوزه آب و خاک با هشدار نسبت به خروج خاک از کشور به روزنامه آفتاب یزد گفت: به دلیل آنکه در کشور حوزه خلیج فارس به دلیل مسائل اقلیمی فقر خاک وجود دارد، قاچاق خاک به این کشورها به تجارت پرسودی تبدیل شده است.

او  افزود: بر اساس شواهد کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی ، قطر، کویت و… به دلیل نداشتن خاک مورد نیاز حاضرند پول های کلانی برای خرید آن هزینه کنند وهمین مسئله قاچاقچیان را به میدان کشانده است.

او در ادامه گفت:  برخلاف اینکه عمدتا قاچاق کالا، سوخت و… بیشتر مورد توجه اذهان عمومی و رسانه ها قرار دارد اما باید بدانیم که قاچاق خاک موضوعی بسیار مهمتر است که لازم است مسئولان به طور جد تمامی مبادی احتمالی قاچاق آن را ببندند.

به گفته آگاهان امور،  حکومت ایران نه تنها اقتصاد، فرهنگ،  سرمایه ملی، و نفت وو منابع معدنی  ایران را ویران کرده است  اکنون هم پیش از فروپاشی می خواهد خاک ایران به سرزمین سوخته مبدل کند