فشار فلسطینی ها به محمود عباس که از ادامه قهربازی با ترامپ دست بردارد

محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی (راست) در اولین دیدارش با پرزیدنت ترامپ

با نزدیک شن موعد ورود فرستادگان صلح ایالات متحده به اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی، محافل عربی می گویند که برخی رهبران فلسطینی، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان را زیر فشار شدید گذاشته اند که در رفتار خود نسبت به ایالات متحده تجدید نظر کند و از قهر کردن با رهبران آن کشور دست بردارد و به تلاش های صلح دولت واشنگتن بپیوندد.

در گزارش پیشین گفته شده بود که محمود عباس به آمریکائیان گفته است که برای تهیه طرح صلح زحمت بیهوده نکشند، زیرا وی حاضر نیست حتی به این طرح، نظری بیافکند.

قرار است فرستادگان صلح ایالات متحده در هفته های آینده به منطقه بیایند تا طرح صلح پرزیدنت ترامپ را به سران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی ارائه کنند. این طرح چند روز پیش به آگاهی دبیرکل سازمان ملل نیز رسید، ولی متن آن افشا نشده است.

نزدیکان محمود عباس به خبرنگاران گفتند که وی حاضر نخواهد بود حتی به این طرح نگاهی بیاندازد. ولی اکنون شماری از سیاستمداران فلسطینی به او توصیه می کنند از قهر کردن با ایالات متحده دست بردارد و به تلاش های صلح بپیوندد.

اکنون مدت مدیدی است که رهبران فلسطینی در کرانه باختری به قطع تماس با ایالات متحده ادامه می دهند. ولی برخی از تحلیلگران فلسطینی بر این باورند که چنین روشی، در نهایت امر، به سود آنان نخواهد بود.

برخی تحلیلگارن می گویند که رهبران فلسطینی همیشه فرصت های تاریخی را از دست داده اند و اکنون نباید فرصت همکاری با دولت پرزیدنت ترامپ را نیز از دست بدهند. آن ها می گویند چنین رفتاری، فلسطینیان را برای همیشه متاسف خواهد ساخت.

در سال های اخیر بسیاری از رهبران عرب و اسلامی، پشتیبانی پیشین خود از فلسطینی ها را به حداقل رسانده اند – زیرا از یک سو سرگرم مشکلات داخلی و بین المللی خویش هستند، و از سوی دیگر زیاده خواهی های فلسطینی آن ها را خسته کرده است.

اکنون شماری از فلسطنیانیان به محمود عباس توصیه می کنند که فرصت موجود و ایجاد دوستی با دولت پرزیدنت ترامپ را از دست ندهد.

پس از آن که پرزیدنت ترامپ دستور داد که سفارت آمریکا در اسرائیل به اورشلیم منتقل شود، فلسطنی ها به شدت ابراز خشم کردند و خود را از ایالات متحده دور ساختند.

یک دیدگاه

Comments are closed.