اسرائیل کشف کرد که “خفه شدن نوزاد در اثر گاز اشک آور اسرائیلی” دروغ بوده است

عزاداری نمایشی برای نوزادی که معلوم شد در اثر سرطان ارثی مرده است

یکی از بستگان خانواده فلسطینی که ادعا می کند نوزاد چند ماهه آن ها در اثر استنشاق گاز اشک آور سربازان اسرائیل در جریان تظاهرات در جدار مرزی غزه به خفگی دچار شده و جان داده است، اعتراف کرد که این دخترک چند ماهه در اثر سرطان خون که در خانواده اش ارثی بوده در بیمارستان فوت کرده بود، ولی یحیی سِنوار سرکرده گروه تروریستی حماس در غزه مبلغ کلانی به این خانواده پرداخت کرده بود تا آن ها ادعا کنند که فرزندانش در خط مرزی با اسرائیل و در اثر استنشاق گاز اشک آور جان باخته است.

گروه تروریستی حماس، این نوزاد را که لیلا الجَندور نام داشت در فهرست شهدا، یعنی کسانی قرار داد که در جریان اغتشاشات خشونت بار در خطر مرزی غزه با اسرائیل کشته شده بودند. ولی پس از مدتی، این نام از فهرست حذف شد.

برخی رسانه های عربی و همچنین چند رسانه بی اعتبار فارسی زبان در خارج از ایران به پیروی از ترفند تبلیغاتی یحیی سنوار، اسرائیل را مسول مرگ نوزاد دانسته بودند. رسانه های همگانی در ایران نیز فوت این نوزاد را “نمونه دیگری از جنایات اسرائیل” معرفی کردند.

ولی هیچ کس نیاندیشید که چگونه ممکن است مادری کودک سه ماهه خود را به مکانی بیاورد که در آن جا خشونت شدید برقرار است و تیراندازی می شود و گاز اشک آور و لاستیک های کهنه ای که به آتش کشیده شده، حتی تنفس انسان های بالغ را نیز دشوار می سازد.

رادیو پیام اسرائیل در همان هنگام گفت که اگر این ماجرا واقعیت داشته باشد، خود خانواده آن دخترک باید جنایتکار محسوب شوند که او را به چنین محیطی آورده بودند.

کوتاه مدتی پس از آن نیز گزارش هایی انتشار یافت که به موجب آن ها، خانواده دخترک عمدا این ادعا را مطرح کرده بودند که فرزند آن ها شهید محسوب گردد و از مقرری ماهیانه منظم برخوردار شوند.

یک تروریست فلسطینی بیست ساله به نام محمود عمر که در غزه زندگی می کرده و توسط نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت شده، در بازپرسی به جریان این ترفند اعتراف کرد. او یکی از بستگان خانواده آن نوزاد بوده و این جریان را به چشم خود دیده بود

ولی این نخستین باری نیست که سازمان های ترور و دستگاه های تبلیغاتی آن ها به این گونه ترفندهای جنایتکارانه علیه اسرائیل دست می زنند.