دبیرکل سازمان ملل نسبت به ادامه برنامه های موشکی ایران ابراز نگرانی می کند

 

 

 

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیوگوترش در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد، هشدار داد که گر جه حکومت ایران به اجرای برجام همچنان پای بند است، ولی این احتمال قوی وجود دارد که دستورات شورای امنیت را در مورد توقف برنامه های موشکی زیر پا می گذارد.

به موجب قطعنامه چند سال پیش شورای امنیت، حکومت ایران باید برنامه های موشکی را متوقف سازد. ولی سران رژیم می گویند که تلاش موشکی ادامه خواهد یافت و کسی حق ندارد خواهان توقف آن شود.

گوترش در گزارش خود نوشته است که به احتمال قوی موشکی که حکومت ایران در تابستان گذشته زیر پوشش پرتاب ماهواره به فضا آزمایش کرد، بی تردید قادر به حمل کلاهک موشکی نیز می باشد.

دولت روسیه می گوید که قطعنامه شورای امنیت قاطعانه و رسما از حکومت ایران نخواسته برنامه های موشکی را متوقف سازد، بلکه توصیه کرده که از ادامه آزمایش ها “صرفنظر” شود. علاوه براین، به گفته روسیه، برنامه های موشکی ارتباطی با برجام ندارد.

آنتونیو گوترش گفت که اظهارات پرزیدنت ترامپ علیه برجام، عاقبت این توافق را در پرده ای از ابهام فرو می برد – ولی در عین حال ایالات متحده به او تضمین داده که حداقل در حال حاضر به برجام وفادار بماند.

گوترش گفت که در مورد اتهامات دائر بر این که موشک پرتاب شده توسط حوثی ها علیه عربستان توسط ایران به آن ها داده شده، به تحقیق ادامه می دهد. او از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری ورزید.

 

یک دیدگاه

  1. پرتاب ماهواره به فضا با قابلیت حمل کلاهک هسته ائی و موشکی توسط حکومت ایران بمنزله قدرتمندی و توانمندی طرفداران حکومت ایران در زمان حال و زمان آینده است و در زمان گذشته چنانچه زمان حال در مخاطره قرار بگیرد

Comments are closed.