به دنبال دیدار حسن روحانی از عراق، ارزیابی می شود که رژیم می خواهد عراق را به مرکز دور زدن تحریم ها مبدل سازد

به دنبال دیدار حسن روحانی از عراق، ارزیابی می شود که رژیم می خواهد عراق را به مرکز دور زدن تحریم ها مبدل سازد.

نخست وزیر عراق در یک همایش رسانه ای با رئیس جمهوری ایران، ارزیابی کرد که گروه اسلامی و افراطی داعش هنوز به طور کامل سرکوب نشده است. او در سخنان خود گفت که این مبارزه همچنان باید ادامه یابد و همه کشورها در سرکوب داعش شرکت کنند.

برهم صالح در ادامه سخنان خود از تمایل عراق به گسترش داد و ستد بازرگانی با حکومت اسلامی ایران سخن گفت. آشنایان امور بر این باورند که حکومت اسلامی ایران اکنون می کوشد برای دوز زدن تحریم های اقتصادی ایالات متحده، عراق را به یکی از مراکز داد و ستد و خرید کالا از کشورهای دیگر مبدل سازد. ولی بعید نیست که دولت بغداد زیر فشار شدید ایالات متحده و عربستان سعودی قرار گیرد که تلاش خواهند کرد این نقشه خنثی شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت حکومت ایران، یکی از مهمترین شخصیت های حکومت است که روحانی را در این سفر همراهی می کند.