۳۸۲ تن از تلاشگران سیاسی و مدنی ایران خواهان آزادی فوری محمد نوری زاد شدند

۳۸۲ نفر از کنشگران مدنی ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی محمد نوری‌زاد و دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. آن‌ها در این بیانیه مسئولیت جان نوری‌زاد و سایر زندانیان سیاسی را مستقیما بر عهده جمهوری اسلامی دانستند.

محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی و یکی از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای در اعتراض به حبس خود و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی اقدام به بریدن رگ دست خود نموده بود. همین موضوع نگرانی شدید کنشگران مدنی، سیاسی و خانواده‌جانباختگان را برانگیخته است.

در بیانیه  کنشگران سیاسی و مدنی که سایت “شورای مدیریت گذار” آن را منتشر کرده، امده است :  “اقدام خودکشی” محمد نوری‌زاد نمونه ای اعتراضی به “فشارها و آزارهای بی‌رحمانه حکومت” به او و اعضای خانواده‌اش است.

محمد نوری‌زاد در روز ۱۲ اردیبهشت از جمله در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه برای فرزند خود، اقدام به بریدن رنگ دست خود نموده بود.

در این بیانیه،  کنشگران سیاسی و مدنی به طولانی شدن بازداشت محمد نوریزاد و دوستان او در “شکنجه‌گاه وکیل‌آباد مشهد” اشاره کرده اند و  جمهوری اسلامی را مسئول جان محمد نوری‌زاد و همراهان او دانسته‌اند.

امضاکنندگان این نامه خواستار آزادی بیدرنگ محمد نوری‌زاد شده و اعلام کرده‌اند که خواست محمد نوری‌زاد که در عین حال با خواست همه “مردم آزادیخواه و انسان‌دوست ایران” هم‌پوشانی دارد، چیز دیگری نیست مگر “برقراری آزادی و اجرای عدالت در ایران.”

در بیانیه کنشگران مدنی و سیاسی آمده است  بهتر است جمهوری اسلامی به “مرگ خاموش” زندانیان سیاسی خاتمه دهد.

در ادامه این بیانیه  از محمد نوری‌زاد خواسته‌اند تا در تصمیم خود مبنی بر خودکشی و تداوم اعتصاب غذا تجدید نظر کند و حکومت را در فرایند حذف و خاموش کردن مخالفان ناکام بگذارد.

در پایان آمده است:  «ما صدای شما خواهیم بود. صدای همه زندانیان سیاسی خواهیم بود».