با گذشت هشت روز، هنوز هم سیاست پیشگان حکومت ایران بر این باورند که با استناد به قتل هولناک جورج فلوید توسط یک  فرد خشن پلیس در مینیاپولیس، می توانند بیشترین بهره برداری تبلیغاتی را به سود خود به عمل آورند و توجه مردم ایران را نسبت به جنایات حکومت در داخل کشور منحرف سازند.

ولی تندروهای رژیم، گاهی چنان افسار گسیخته رفتار می کنند که اکنون از زبان برخی عناصر حکومتی شنیده می شود که رژیم ایران باید به صورت آشکار و علنی در رویدادهای آمریکا دخالت کند و عوامل خود را به آن کشور بفرستد و “پوزۀ آمریکای جهانخوار را به خاک بمالد” و قدرت “شگرف” حکومت اسلامی ایران را آشکارتر سازد.

وقتی آن ها برای ایجاد اغتشاش در خاورمیانه “سپاه قدس” برپا می سازند، چرا برای نجات سیاه پوستان آمریکایی “سپاه واشنگتن” برپا نکنند؟

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آخوندهای حکومتی به شدت فشار می آورند که زیارت از اماکن مقدس شیعه در مشهر و قم، و همچنین دیدار از امامزاده هایی که هر ماه بر شمار آن ها افزوده می شود، دولت هرچه زودتر همه این امکان را بدون هیچگونه محدودیتی بازگشایی کند. برخی کاربران به طنز گزنده در واکنش نوشته اند: «آن ها که کاری برای رفاه ملت و مملکت انجام نمی دهند و بخش کلانی از بودجه مملکت را می بلعند، دست کم به ورادات کورونا از عراق و افعانستان و پاکستان و کشورهای دیگر دست می زنند.

کاربران یادآوری می کنند که شیوع کورونا در ایران، از شهر مذهبی قم آغاز گردید.