سامانه خبری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، در صفحه امروز خود می نویسد که نرخ تورم در ایران، یکی از بالاترین ها در میان کشورهای جهان است. به عبارت دیگر، رژیم ایران یک رکورد منفی دارد و آن این که توانسته است اوضاع اقتصادی ایران را به آشفته ترین مرحله ممکن سقوط دهد. تسنیم از یک کارشناس حکومتی در ایران، به نام علی صالح آبادی پرسیده است که چرا اقتصاد ایران در چهل سال حکومت اسلامی در این کشور تا این حد سقوط کرده است. اگر مایلید بدانید که صالح آبادی در این زمینه چه گفته، بروید و متن مصاحبه را در تسنیم بخوانید. ولی اگر از ما میپرسید که چگونه رژیم ایران، با افتخار و سربلندی توانسته است چنین رکورد کم نظیری را به دست آورد، پاسخ خیلی ساده است: زیرا در این چهل سال، سران حکومت تا آن جا که توانسته اند بیت المال را غارت کرده اند، دو سوم از اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران و قدرتمندان رژیم به انحصار در آمده، و رژیم پولی را که باید صرف پیشرفت صنایع و تولید شود، و یا به رفاه مردم ایران برسد، در راه تولید اتم و موشک و کمک به سازمان های ترور بیگانه هزینه می کند.

ببخشید، یک علت دیگر را فراموش کردیم و آن بی لیاقتی و ناکفایتی سران رژیم در اداره کردن اقتصاد کشور است.

—————————————————————————————————-

رژیم اسلامی ایران با دروغ قدرت را در کشور به دست گرفت، با شیادی و دروغ پردازی همچنان خود را در قدرت نگاه داشت و اکنون نیز می کوشد با دروغ به حکومت ادامه دهد و از فروپاشی نجات یابد.

در میان همه این گروه مردم فریب، شاید بتوان جایزه دروغ پردازی را به آخوند حسن روحانی اعطا کرد.

رئیس جمهوری حکومت ایران، در مراسم بهره برداری از یک پروژه صنعتی، از جمله چنین ادعا کرد که رهبران سه کشور جهان از او خواهش و التماس کرده اند که برایشان توضیح دهد که رژیم ایران چگونه توانسته است این چنین موفقیت آمیز، با ویروس کورونا رویایی کند.

یادتان هست که در اوایل کار، روحانی بر مردم ایران خشم گرفته بود که چرا درباره کورونا این همه سروصدا راه انداخته اند و گفته بود که آنفلوآنزا در آمریکا بیشتر قربانی گرفته بود.

و همچنین قطعا می دانید که رژیم ایران، یکی از ناموفق ترین حکومت های دنیا در رویارویی با کورونا می باشد. حالا چگونه ممکن است روحانی ادعا کند که رهبران سه کشور جهان از او درخواست کرده اند که برایشان بگوید که رژیم ایران چطور تا کنون این چنین موفقیت آمیز عمل کرده است؟

روحانی نمی داند که همه کشورهای دنیا در مورد شیوه رویارویی با کورونا در کشورهای دیگر، به گردآوری اطلاعات می پردازند تا از اشتباهات آن ها درس بگیرند و آن را تکرار نکنند. در این رابطه، شیوه شناخت اشتباهات رژیم ایران که به طور نسبی یکی از بالاترین شمار قربانیان و مبتلایان را دارد، برای کشورهای دیگر مهم است.

آیا یک پینوکیوی دماغ درازی را به نام محمود احمدی نژاد به یاد دارید؟