سپاهی حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، باید در این روزها خیلی عصبانی باشد، زیرا در رجزخوانی و زیاده گویی های پهلوان پنبه ای، یک رقیب سرسخت پیدا کرده است و او یاوه سرائیی به نام سپاهی اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس است که روز گذشته به مردم اسرائیل توصیه کرد هرچه زودتر فرار کنند و بروند و خانه های خود را در اروپا و آمریکا تعمیر و رنگ و روغن بزنند، زیرا در حمله موشکی آینده، با همان موشک هایی که رژیم ایران اعتراف می کند که در اختیار سازمان های ترور قرار داده، همه خانه های اسرائیل ویران خواهد شد.

این رجز خوان توجه ندارد، و یا تصور می کند که مردم نمی دانند که اگر در جنگ موشکی یازده روزه، بیست آپارتمان و خانه در اسرائیل آسیب دید، در غزه چندین برج مسکونی فرو ریخت و صدها خانه ویران شد. خرابی در غزه چنان ابعاد گسترده ای دارد که بازسازی آن صدها میلیون دلار بودجه می خواهد.

آیا هدف سپاهی اسماعبیل قاآنی برای به راه انداختن جنگ موشکی جدید، آن است که آن چه هم که هنوز در غزه ویران نگردیده، با خاک یکسان بشود؟