مقام های آمریکایی و اسرائیلی:جمهوری اسلامی در حال تحقیق درباره سلاح هسته ای است

باراک راوید خبرنگار وب‌سایت اکسیوس، به نقل از چهار مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حال بررسی اطلاعات جدیدی هستند که نشان می‌دهد دانشمندان ایرانی به تازگی مدل‌های کامپیوتری‌ ساختند که می‌تواند برای تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود

طی روزهای گذشته بریتانیا،آلمان و فرانسه نیز با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به برنامه های اتمی رژیم و نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات اتمی فردو ابراز نگرانی کردند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه مشترک بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی را «پوچ و بی‌اعتبار و در‌برگیرنده ادعاهای خلاف واقع» دانست و آن را محکوم کرد

همچنین نشریه اورشلیم پست چاپ اسرائیل نیز روز گذشته با چاپ مقاله ای تحلیلی درباره برنامه اتمی رژیم اسلامی به جهان غرب هشدار داد که رژیم در حال گسترش هرچه سریع تر برنامه های اتمی خطرناک خود است و  زمان برای اقدام عملی و موثر جهان غرب و اسرائیل رو به پایان است..

لینک کامل مقاله: