شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ یهود

دوران پادشاهی در تاریخ یهود و برپایی بیت المقدس، نماد مذهب و ملیت یهود

تاریخ یهود - گفتار سوم یهودیان، چند صد سال پس از آن که به صورت یک قوم شکل گرفتند، گام مهم دیگری برداشتند و آن...

یهودیان که به صورت قبیله ای می زیستند، نخستین پادشاه را برگزیدند

تاریخ یهود – گفتار دوم؛ حضرت موسی به حق نخستین رهبر ازادی و آزداگی مردمانی است که به بردگی و محرومیت از حقوق انسانی و احترام فردی خو گرفته بودند. در سخن پیش گفتیم که یهودیان تا قبل از آن که بدنبال قحطی در سرزمین کنعان به مصر بروند، به صورت قبیله ای زندگی می کردند، ولی رهای از سرزمین بندگی مصر، سر آغاز شکل گرفتن آنان به صورت یک قوم و یک ملت بود.

یهودیان از کجا آمدند و چگونه در سرزمین اسرائیل مستقر شدند؟

یهودیان یکی از باستانی ترین اقوام جهان هستند. آن ها یکتاپرستی را به جهانیان عرضه کردند و تورات و دستورات اجتماعی و انسانی آن را به مردم دنیا عرضه داشتند. بسیاری از اقوام و ملت ها در طول هزاران سال گذشته از صفحه تاریخ محو شده اند و اثری از آن ها باقی نمانده و خدمتی به تمدن بشری نکردند. ولی یهودیان همچنان زنده و پایدار هستند و در علم و صنعت و موسیقی و هنر و کشفیات پزشگی و تکنولوژی یکی از بهترین های جهان محسوب می شوند.

تازه‌ترین‌ها