دوازده سال از قتل اسرارآمیز دکتر اردشیر حسین پور دانشمند اتمی ایران، که رژیم آن را به اسرائیل نسبت داد می گذرد

رژیم ایران گناه فوت دکتر اردشیر حسین پور را به گردن اسرائیل انداخت. ولی خانواده او باور دارد که به علت مخالفت با غنی سازی بیست درصدی ، به دستور مقامات ارشد رژیم در خانه خود کشته شد

دوازده سال از قتل یک دانشمند اتمی ایران، که رژیم اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داد می گذرد. زنده نام اردشیر حسین پور، استاد دانشگاه شیراز که در برنامه های اتمی نیز فعالیت داشت، در یکی از شب های زمستان دوازده سال پیش در خانه خود به طرز مشکوکی به قتل رسید. ولی مقامات حکومت ادعا کردند که مرگ او بر اثر مسمومیت از گاز بخاری نفتی بوده است.

در کنار این ادعا، رژیم ایران گناه فوت دکتر اردشیر حسین پور را به گردن اسرائیل انداخت و ادعا کرد که وی توسط عوامل موساد به قتل رسیده است . ولی خانواده او باور دارد که دکتر حسین پور به علت مخالفت با غنی سازی بیست درصدی که ممکن بود وسیله ای برای تولید بمب هسته ای شود، به دستور مقامات ارشد رژیم در خانه خود کشته شد.

این مقامات، پیشتر همسر دکتر حسین پور را متقاعد ساخته بودند که به علت سرماخوردگی ظاهری همسرش، بهتر است که شب را در خانه پدری بگذراند.

در دوازدهمین سالروز قتل این دانشمند اتمی، خواهرش خانم محبوبه حسین پور که ناچار به فرار از ایران شده و پس از چند سال آوارگی در کشورهای مختلف، اکنون در لوس آنجلس زندگی می کند پیامی منتشر ساخت که متن آن از این قرار است:

مهمترین مشخصه تاریخ تکرار است : تکرار خوب بد زشت

و من بعنوان یک ایرانی شهادت میدهم که چهل سال است در کشورم بدیها و زشتیها تکرار شده اند …. گویی وظیفه اشغالگران  سرزمین من تنها یادآوری اینست که وظیفه ای جز جرم و جنایت و کشتار ندارند و شگفتا که این ناروایی ها همواره مشمول بهترین و شریفترین فرزندان این آب و خاک میشود …

دوازده سال قبل در نخستین ساعات اداری روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۸۵ خبری شوم در فضای دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز پیچید  : دکتر اردشیر حسین پور کشته شده … صدها تن از دانشجویان و همگنانش در بهت و ناباوری  زمزمه کردند :  کار خود رژیم بود … پیام آور این فاجعه خود یکی از دانشجویان همان دانشکده بود : نوعروسی که ناگهان بیوه شد بنام سارا عراقی که تنها ۲۵ شب قبل با اردشیر حسین پور پیمان زناشویی بسته  و حال اولین کسی بود که در آن  قتلگاه  بر سر کشته همسر محبوب خود وارد شده بود …

دکتر اردشیر حسین پور جوانترین دانشیار دانشگاههای ایران , دانشمند فیزیک اتمی , متخصص غنی سازی اورانیوم و غنی سازی اورانیوم بیش از دو سال بود که در برابر دستور شیطانی غنی سازی اورانیوم مقاومت کرده در راستای منافع ملی هشدار میداد …

دستگاه اطلاعاتی – امنیتی , جمهوری اسلامی  برای این جنایت سناریوی بی نقصی نوشته بود که میبایست در زمان و مکانی اجرا شود که هیچیک از اعضای خانوادهء خونی اردشیر حسینپور حضور نداشته باشند تا بدام انداختن وی توسط خانوادهء همسرش میسر و عملیات ترور وی بی دردسر انجام شود که شد …

سریال جنایات و دروغ های هسته ای جمهوری اسلامی ادامه یافت و هم اکنون مشخص است که این پرونده یکی از مرگبارترین نتایج مادی و معنوی را برای ملت ایران و بزرگترین تهدید امنیتی را در ابعاد بین المللی داشته است .

بعنوان یک شخصیت حقیقی که بیش از یک دهه است درفش داد خواهی این فاجعه ملی و خانوادگی را بدوش میکشم  از همه بازماندگانی که بعنوان خانوادهء شهدای هسته ای تحت کنترل و ارعاب جمهوری اسلامی قرار دارند و نیز از همهء کارشناسان و پژوهشگران در این وادی تقاضا دارم از مرزهای مصلحت اندیشی و منافع کوتاه مدت مادی عبور کرده بنام وجدان و انسانیت در این زمینه روشنگری و داد خواهی را آغاز کنند .