سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
خانه ترانه‌های اسرائیلی

ترانه‌های اسرائیلی

ترانه صلح و دوستی به عربی و عبری همرمان با امضای پیمان صلح بین امارات عربی و اسرائیل

اعلام آشتی و دوستی بین اسرائیل با امارات عربی متحده و بحرین، شادی های زیادی برانگیخت و نشان داد که نه تنها مردم اسرائیل...

نیایش یهودی: خداوند پدر من و مالک کهکشان‌ها است

پرستش پروردگار کانون ایمان و اعتقاد یهودیان جهان است. آنان نخستین انسان‌هایی بودند که به پروردگار یگانه ایمان آوردند و از این رو بخش...

تازه‌ترین‌ها