شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
خانه تفسیر سیاسی هفته

تفسیر سیاسی هفته

علی خامنه ای عامل اصلی مصیبت ملی ایران.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=hn9bh3qjjD0 فریاد مرگ بر خامنه ای هر روز در ایران گسترده تر می شود و با رسایی بیشتری آن را می شنویم. امروز نه تنها معلمان...

اسرائیل نوپا در آغوش خانواده جهانی.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=GVEAx74vC-E اسرائیل هفتاد و چهارمین سالروز استقلال خود را جشن گرفت. چه واژه ای شیرین تر از استقلال از خود فرمانی برای ملتی که پس از...

نمایشی ورشکسته با نام روز جهانی قدس.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=Lm3RTVbflb8 دوباره انتظار داشتند که در آخرین جمعه ماه روزه رمضان مردم به خیابان ها بیایند و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا...

اسرائیل به رژیم ایران بدهکاری ندارد.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=nxVH3U6L9Nw برخی اسرائیل ستیزان و کج اندیشان و خیالبافان را باور بر آن است که ستیز رژیم ایران با اسرائیل یک جنگ زرگری است و...

ستمگران همیشه نابود خواهند شد؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=olsfV5-Ssg0 ملت اسرائیل و یهودیان سراسر جهان در این هفته عید پسح را جشن گرفتند. در زبان فارسی عید فطیر نامیده میشود و انگلیسی زبانان آن...

علی خامنه ای به شکست آنچه که انقلاب اسلامی نامیده اند اعتراف می کند؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=4ow4Y2X3iM8 چهل و سه سال از آنچه که انقلاب نامیده اند میگذرد و علی خامنه ای در آخرین سخنان خود ادعا کرده و میگوید که...

اسرائیل نیرومندتر می شود و رژیم ایران منزوی تر می گردد؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=YkvfBRidif4 در همان حال که حکومت اسلامی ایران هر روز به آستانه ورشکستگی نزدیک و نزدیک تر می شود و مذاکرات برجامی به بن بست...

اتحاد فارسی زبانان به جای خلیفه‌گری اسلامی؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=4sT789O5AbY حکومت اسلامی ایران تلاش بسیار کرد که از برگزاری مجلل و باشکوه یک آیین باستانی ملت ایران یعنی نوروز فرخنده جلوگیری کند. در خانه های...

از سال نو چه انتظاری می توان برای ملت ایران داشت؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=v_YoLGXJO00 نوروز به مفهوم فرا رسیدن روز تازه ای است و آنچه که تازگی دارد امید های نوینی ممکن است به دنبال بیاورد. اما با فرا...

ادامه جنگ اوکراین و بن‌بست مذاکرات برجامی در وین؛تفسیر سیاسی هفته نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=RAKPA-v3R0g فاجعه اوکراین ادامه دارد… نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز وخیم تر می شود. ارتش روسیه بی‌رحمانه به شهرها حمله می کند و  مردمان را...

تازه‌ترین‌ها