دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲
خانه تفسیر سیاسی هفته

تفسیر سیاسی هفته

مردم ایران بالاخره پیروز خواهند شد چمدانتان را ببندید و بروید که فردا دیر است.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=Q4CcsKS21p4 آنها شرم ندارند و اگر داشتند چمدان های خود را می بستند و راه خود را می گرفتند و می رفتند و دیگر برنمی...

خیزش مردمی در ایران بالاخره پیروز خواهد شد.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=WoM_hX4an3k برخی کج اندیشان و دیر باوران و یا بد دلان ادعا می‌کنند که خیزش مردمی در ایران رو به پایان می رود و رو...

دنیا در کنار ملت ایران ایستاده است.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=mvpNoAT2Jsk این روزها سران حکومت خاک بر سر می پاشند و از خود می‌پرسند این چه غلطی بود که کردیم و چرا با زنان ایران...

ملت ایران است که پیروز می شود…تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=jkrTP-6M4N8 خون مهسا امینی همچنان از زمین می جوشد و مردم ایران همچنان می خروشند… آنها امروز دیگر به یک تکه نان و یا افزایش حقوق...

روز سخنرانی رئیسی را روز عزای ملی اعلام کنید. تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=bUQkJ0FHH9o پیشنهاد شده است که روز سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل روز عزای ملی اعلام شود. این پیشنهادی بسیار به جاست… سازمان ملل متحد...

در دنیا زنان پیش می روند و در ایران آنها را عقب می رانند.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=veYqbLMllqE پیروزی یک بانو در انتخابات و رقابت حزبی در بریتانیا و پیروزی او برای رسیدن به مقام نخست وزیری در رسانه‌های جهانی و همچنین...

حکومتی که با ترور پا گرفت و همچنان جنایت می کند.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=eYdCNEzD2NM در جهان هیچ رژیم و کشور و حکومتی را نمی توانید بیابید که علنا دستور ترور می دهد و برای آن جایزه تعیین می‌کند. ترور...

حکومت اسلامی ایران همانند امارت اسلامی طالبان.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=Hw302_myUXg&t=47s یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می گذرد و همچنین ۴۳ سال از عمر حکومت اسلامی ایران در ایران طی...

حکومت اسلامی،ایران را به باد میدهد.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=8dzcaC0UOR4 روح الله خمینی در تبلیغات فریبکارانه پیش از آنکه قدرت را در ایران به دست بگیرد و کشور ما را به کلی ویران سازد...

حکومت اسلامی ایران از رژیم کمونیستی کره شمالی ظالم تر است.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

https://www.youtube.com/watch?v=7Pu1xohCcww در دنیا رژیم های دیکتاتوری بسیاری وجود دارند. با قاطعیت می‌توان گفت که بیش از نیمی از نظام های سیاسی در کشور های مختلف...

تازه‌ترین‌ها