نیروی هوایی اسرائیل خواهان آن است که دختران بیشتری به درجه خلبانی هواپیماهای جنگی برسند

ژنرال عمیکام نورکین فرمانده نیروی هوایی اسرائیل

فرمانده نیروی هوایی اسرائیل ابراز امیدواری کرد که تعداد بیشتری از دختران سرباز بتوانند به درجه خلبان جنگی برسند. او گفت که حضور دختران در نیروی هوایی یک کمک چشمگیر است که باید در توسعه آن کوشا بود.

تا چند سال پیش، دختران سرباز به کورس خلبانی نیروی هوایی پذیرفته نمی شدند. ولی در سال های اخیر این رسم در هم شکسته شده و نخستین دختران شایسته دوره خلبانی را با موفقیت به پایان رسانده و سردوشی گرفته اند.

فرمانده نیروی هوایی، ژنرال عمیکام نُورکین در دیدار با گروهی از دانش آموزان دبیرستانی، آن ها را تشویق کرد که در پایان تحصلیات متوسطه و در سن فانونی، برای پیوستن به نیروی هوایی داوطلب شوند. او گفت که نیروی هوایی اسرائیل در حال حاضر بیش از همه، به خدمت دختران نیاز دارد و آنانی که در دو سال اخیر به درجه خلبانی رسیده اند، نشان داده اند که دارای شایستگی هستند و دست کمی از پسران ندارند . او گفت ارتش و نیروی هوایی برای بسیج هرچه بیشتر دختران، بیشترین کوشش لازم را به عمل می آورند و به حضور دختران در همه رده های خدمت و حتی فرماندهی، افتخار می کنند.

یکی از دختران سرباز که خلبان هلیکوپتر جنگی می باشد