تروریست فلسطینی با چاقو به مرد اسرائیلی در ورودی فروشگاه حمله کرد

ساعاتی پیش یک تروریست فلسطینی به مرد اسرائیلی که در ورودی فروشگاه ایستاده بود با چاقو حمله کرد. این فرد به شدت زخمی و در بیمارستان درگذشت. محافظ فروشگاه موفق شد تروریست را از پا درآورد.

زنده یاد آری فولد(Ari Fuld)، یک اسرائیلی ۴۵ ساله و پدر چهار کودک از ایفرات(Efrat)، امروز در یک مرکز خرید در تقاطع گوش اتزیون(Gush Etzion) در جنوب شهراورشلیم پایتخت اسرائیل توسط یک تروریست جنایتکار و شرور فلسطینی با ضربات چاقو مورد حمله و اصابت قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان سپرد.

او یک انسان فوق العاده و مبارز و عاشق اسرائیل بود که به طور خستگی ناپذیری برای گسترش حقیقت و آگاهی رسانی در مورد اسرائیل درسراسر جهان مبارزه کرد. او با آخرین نیروی اش بر علیه تروریست مهاجم عرب فلسطینی مبارزه کرد و از یک فاجعه بزرگ تر جلوگیری کرد. او به طرف تروریست شلیک کرد تا از دیگران محافظت نماید.
آری فولد، یک مبارز واقعی و خستگی ناپذیر برای اسرائیل بود، کسی که قدرت و شجاعت و جسارت را به گونه غیر قابل تصوری به نمایش گذاشت.
او یک قهرمان واقعی اسرائیل بود.《اری فولد》پدر چهار فرزند امروز به دست تروریست فلسطینی به قتل رسید. یادش جاودان.

لحظه حمله تروریست فلسطینی با چاقو

یک دیدگاه

  1. فلسطینی ها مشتی موجود جنایتکار و تروریست هستند. اینان اصلاح پذیر نیستند. بیاد بیاوریم حمله به ورزشکاران اسراییلی را در المپیک مونیخ و وولفسبورگگروگان گیری انتبه را. دولت اسرائیل باید همه تروریست ها را نابود کند و مراکز سپاه جنایتکار را هم بمباران و همه پاسداران کثیف اسلامی را از صفحه روزگار محو کند.

Comments are closed.