اراجیف خنده‌ دار آخوندی
فیل‌ها به زبان عربی با حضرت علی صحبت کردند! یک فیل سفید حضرت را نشناخت، حضرت با شمشیر سر او را جدا کرد!

 

3 دیدگاه‌

  1. این چیزھا دیگه برای ملّت خندہدار نیست۰ ملّت به روحانیون سنگ میزنند و تا حالا ۲ تا آخوند رو با چاقو کُشتند۰ میدونم کمه اما این آخوندھا با سلاح گرم و محافظ ھستند۰ شاید زیر اَباشون جلیقه ضد گولوله ھم دارند۰

  2. این آخوند عمامه سیاه که صفت سید را دارد چیزی به غیر از دروغ و چرت و پرت نمی داند۰ چون یک فیل روزانه ۲۵۰۰۰۰ کالری نیاز دارد تا بتواند به زندگی خود ادامه دهد برای این انرژی باید ۲۰۰ کیلو گیاه بخورد تا بتواند آنرا تامین کند۰ باید از او پرسید جایی که حضرت نام برده ات زندگی می کرده کویر است آخه فیل توی کویر چکار می کند؟ مانند این است که بگویی شتری را دیدم که توی قطب شمال داشت خار می خورد۰ این آخوند فقط زیاد خورده چون معده آخوندها به اندازه یک توربه اسب است و مال مفت هم گیرشان افتاده در پارسی هم می گوییم:« مال مفت و دل بی رحم»۰ دانشمندان حساب کرده اند اگر زمین برعکس امروز می چرخید کره زمین آب و هوای دیگری داشت به عنوان مثال کویر ها در آفریقا جنگل می شد و شبه جزیره عربستان هم پر از جنگل و درخت بود۰ در چنین حالتی می شد از فیل در آنجا گفت۰ اگر زمین در جهت دیگری می چرخید, ما این روزگار را نداشتیم و کشور ما سید الهی نمی شد که در آن سید خدایی کند ای کاش به جای نفت خدا یا طبیعت به ما گیاه و درخت می داد۰ آنوقت کسی با ما کاری نداشت و همه دنبال کار می رفتند و انتظار نداشتند که پول نفت را به حسابهای آنها بریزند!

Comments are closed.