چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱

طنزهای واقعی

شخصی از چین آمد مدینه خدمت پیامبر، سراغ علی را در زمان خلیفه اول گرفت و …

وقتی دروغگو فراموش‌کار می‌شود! «شخصی از چین آمد مدینه خدمت پیامبر، سراغ علی را در زمان خلیفه اول گرفت و ...» این آخوند دغل باز فراموش...

تازه‌ترین‌ها